מילות השיר:
עברו כבר שנים ועדיין אפשר
לשמוע איך מתרונן ושר
זה השיר של אבא
זה השיר של אביי ורבא.

בלילה חשוך בלילה אפור
מתנועע ריבוע של אור
בלילה כזה כל מה שנחוץ
זה לבוא לעמוד שם בחוץ

שם בחדר נמצא רבי עקיבא
ר' חיים ו"הקצות" עם הראש ישיבה
ותוס' מקשה אוי מאי נפקא מינא
על הממרה של רבי חנינא

תא שמע תנו רבנן
אמר ליה אביי לרבנן
ושיר שיר מזדמר
כי מובן כל מה שרש"י אומר

שם בין גמרא לגמרא
מוקף בריבוע אורה
אבא שר ורוקד ושר
את שירו של אבא
זה השיר זה השיר של אבא

אבא שר ורוקד ושר
את שירו של אבא
ניגונם של אביי ורבא