מילות השיר:
אזכור את הדרך שהיתה בי נחרטת
בטלית נעטפו הימים
ואת הגיטרה שהיתה בי פורטת
על חולות הזהב החמים
בשביל לבית הכנסת רוח ערב פורשת
את צעיף השקיעה הורודה
עם ערב נכנסת אותה שעה של חסד
ותפילה אחת בודדה

אשיר לכם שירים לבית אבי
אשיר לכם על גביע יין
הלב בן מלך ונביא
והלב זוכר כל שיר עדיין

לא אשכח לילות הזוהר ים של תכלת ואודם,
חלום שהלך ולא חזר
את אותו העולם שהיה כאן מקודם,
והיום לא יבין אותו לב זר
בשביל לבית הכנסת רוח ערב פורשת
את צעיף השקיעה הורודה
עם ערב נכנסת אותה שעה של חסד
ותפילה אחת בודדה