מילות השיר:
אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. שלום על ישראל