מילות השיר:
שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם