מילות השיר:
או הו הו איזה טוב ה'
או הו הו אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש
או הו הו תודה לך ה'
או הו הו אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש

יש אומרים, כשמחפשים טוב אז מוצאים
אני מצאתי את האור שבחיים
היום אני מלא שמחה וחיוכים
כי הצלע שלי חזרה למקומה אי שם בפנים

או הו הו איזה טוב ה'
או הו הו אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש
או הו הו תודה לך ה'
או הו הו אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש

כל כך כואב להיות חסר חלק ממך
כשמשהו בך, כמו צלע, אבד לך
אני נרגש, נולדתי מחדש, תודה לאל
הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל

או הו הו איזה טוב ה'
או הו הו אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש
או הו הו תודה לך ה'
או הו הו אני כל כך נרגש, נולדתי מחדש

זוג צעיר ויקר בונה עכשיו בניין עולם
פותח דלת לעתיד הכי מושלם
יהא ה' איתכם בכל מעשיכם
יהי רצון שיתגשמו כל משאלות לבכם