מילות השיר:
תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת תנצל מן הכעס
וכאשר תעלה על לבך מידת הענווה שהיא מידה טובה מכל המידות הטובות
וכאשר תעלה על ליבך מידת היראה תן ליבך להבין, להשכיל ותשמר מן החטא.

פזמון: שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אימך.
סיום: ועתה דע בני וראה מוסר אביך והסר כל הבלי העולם כל ימי חייך