מילות השיר:
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד