מילות השיר:
שמחתי באומרים לי בית ה' נלך
עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים