מילות השיר:
שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה
הוא היה אומר
על שלושה דברים העולם עומד:
על התורה
ועל העבודה
ועל גמילות חסדי