מילות השיר:
שמרני באישון בת עין בצל כנפיך תסתירני.
למען יחלצון ידידך הושיע ימינך וענני