מילות השיר:
שער הרחמים לעם בך בוטח
ביום ראש החודש יפתח
ביום ישעי לך אקרא בימים ובלילות
א-ל גדול ונורא עלילות
שלח נא גאולות ולך נשבח
ונקריב קרבנות על גבי המזבח