מילות השיר:
ונתנה תוקף קדושת היום
כי הוא נורא ואיום
ובו תנשא מלכותך
ויכון בחסד כסאך
ותשב עליו באמת.

אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד.
וכותב וחותם וסופר ומונה
ותזכור כל הנשכחות
ותפתח ספר הזכרונות
ומאליו יקרא
וחותם יד כל אדם בו.

ובשופר גדול יתקע
וקול דממה דקה ישמע
ומלאכים יחפזון
וחיל ורעדה יאחזון
ויאמרו: הנה יום הדין
לפקוד על צבא מרום בדין
כי לא יזכו בעיניך בדין.

וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון.
כבקרת רועה עדרו
מעביר צאנו תחת שבטו
כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי
ותחתוך קצבה לכל בריה
ותכתוב את גזר דינם.

ובשופר גדול יתקע
וקול דממה דקה ישמע
ומלאכים יחפזון
וחיל ורעדה יאחזון

בראש השנה יכתבון
וביום צום כפור יחתמון
כמה יעברון וכמה יבראון
מי יחיה ומי ימות
מי בקיצו ומי לא בקיצו
מי במים ומי באש
מי בחרב ומי בחיה
מי ברעש ומי במגפה
מי ינוח ומי ינוע
מי ישקט ומי יטרף
מי ישלוו ומי יתיסר
מי ירום ומי ישפל
מי יעשר ומי יעני.

ותשובה ותפילה וצדקה
מעבירין את רוע הגזרה.

אמת כי אתה הוא יוצרם,
ואתה יודע יצרם,
כי הם בשר ודם.
אדם יסודו מעפר וסופו לעפר,
בנפשו יביא לחמו.
משול כחרס הנשבר,
כחציר יבש וכציץ נובל,
וכצל עובר, וכענן כלה,
וכרוח נושבת, וכאבק פורח,
וכחלום יעוף.

ואתה הוא מלך קל חי וקיים