מילות השיר:
איש יקר צדיק תבורך מפי עליון
רבינו רואים בעיניך.
איזה אור גדול איזה אור עליון
רבינו רואים בעיניך

פזמון:
תבורך מפי עליון תבורך אתה, ובכל אשר תלך תצליח!
תבורך מפי עליון רבינו, ובכל אשר תלך תצליח

איש יקר צדיק תבורך מפי עליון,
רבינו רואים בעיניך
איזה אור גדול איזה אור עליון
רבינו אנחנו הולכים אחריך

פזמון
חלק שלישי:
יהי שם השם מבורך לעולמים