מילות השיר:
תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך