מילות השיר:
אלו הן השש מצוות התמידיות שמקיימן בכל עת במחשבת הלב שמקיימן בכל עת בכוונת הלב
להאמין בה', שלא להאמין בזולתו, לאהבה אותו, לייחדה שמו, ליראה אותו ושלא לתור אחרי מחשבת הלב וראיית העיניים