מילות השיר:
ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל.
תורה הקדושה התחנני בבקשה פני צור נערץ בקדושה.