מילות השיר:
מה נותר לבקש רחמים
וסימן שיבוא כמו הגשם
שירד וייתן בי חיים
לעייף לצמא כמו בקסם
עוד כוכב שצונח מעל ואני מבקש משאלות
תן שלום תן חיים תן ברכה קח ת'חרב מהאדמות

אלוקים תן רחמים כן
ותקווה תן לחיים כן
אל אדיר או או או רחמים אואואו
ותקווה אואואו לחיים אואואו

איך קורה בן אדם בחיים
מחייך ופתאום הוא עצוב
לא שואל שאלות
מאמין שהכל מלמעלה כתוב
רק אתה שתושיע
אין למי לפנות לבקש רחמים
רק אתה שתציל אותי
מכל השטויות כשהייתי תמים

אלוקים תן רחמים כן
ותקווה תן לחיים כן
אל אדיר אואואו רחמים אואואו
ותקווה אואואו לחיים אואואו

בתוכי נמצאת האמונה
גם כשבי נגמר כל הכוח לתקווה
בך אני מאמין
בתוכי נמצאת האמונה
גם כשבי נגמר כל הכוח לתקווה
בך

אלוקים תן רחמים כן
ותקווה תן לחיים כן
אל אדיר אואואו רחמים אואואו
ותקווה אואואו לחיים אואואו

אלוקים תן רחמים כן
ותקווה תן לחיים כן
אל אדיר אואואו רחמים אואואו
ותקווה אואואו לחיים אואואו