מילות השיר:
הוא היושב לו אי שם במרומים
הוא הרופא כל חולים
הוא הנותן רוב שמחה לילדים
הוא העושה משפטים
הוא בשמים והוא היחיד
הוא הגדול הנורא
הוא השומר עלינו מצרה

פזמון:
שמור נא עלינו כמו ילדים
שמור נא ואל תעזוב
תן לנו אור ושמחת נעורים
תן לנו כח עוד ועוד

שמור נא עלינו כמו ילדים
שמור נא ואל תעזוב
תן לנו אור ושמחת נעורים
תן לנו גם לאהוב.

מה כבר נותר לנו פה בימים
מה כבר נותר כל היום
שמש שמחה
לילה ויום של חלום
כי הוא בשמים והוא היחיד
הוא הגדול הנורא
הוא השומר עלינו מצרה

פזמון:
שמור נא עלינו כמו ילדים
שמור נא ואל תעזוב
תן לנו אור ושמחת נעורים
תן לנו כח עוד ועוד