מילות השיר:
ריבונו של עולם
מה נשאר
מכל מה שהיה
אנשים מחפשים
את הטוב שהפך
לאשליה התמימות
כבר מזמן נעלמה
נעלם גם הצדק
ועד שהכל יחזור
בורח אליך עליון

תפילות עולות אל
תוך הלילה
מתחנן לאור
שישמע אותי למעלה
תפילות תפילות
לתוך הלילה
אל עולם טהור
מבקש סימן
מחוץ לזמן

האמונה תתגלה
גם האור
תעלם העצבות
בין תקווה למציאות
בתפילה בוערת יוצא לתיקון