מילות השיר:
אל שבשמים לך אודה כשאתבונן
על אור בעניים חול שמים ויום זוהר
אם עייפה נפשי אנא חזק את לבבי
שלא ידם כוחי אנא הער את נשמתי

אנא אל תן לי הכח אנא אל תן לי מנוח
תן לי יום חדש אביב שיפרחו האילנות באביב }x2

אל שבשמים לך אודה כשאתבונן על אור בעניים שיח שפתיים לך בורא אם עייפה נפשי אנא חזק את לבבי שלא ידם כוחי אנא הער את נשמת