מילות השיר:
תקרב רינתי לפניך השם
כדברך הבינני
תבוא תחינתי לפניך
כאמרתך הצילני

תבענה שפתי תהילה
כי תלמדני חוקיך
תען לשוני אמרתך
כי כל מצוותיך צדק

תהי ידך לעזרני
כי פקודיך בחרתי
תאבתי לישועתך השם
ותורתך שעשועי
תחי נפשי ותהללך
ומשפטך יעזרוני
תעיתי כשה אובד
בקש עבדך
כי מצוותיך לא שכחתי