מילות השיר:
אלוקינו אבינו רענו זוננו פרנסנו וכלכלנו והרוחינו והרווח לנו ה' אלוקינו מכל צרותינו