מילות השיר:
אבוא בגבורות ה' אלוקים אזכיר צדקתך לבדך