מילות השיר:
מודה אני לפניך
ה' אלוקיי ואלוקי אבותי
יעל כל החסד אשר עשית
עימדי ואשר אתה עתיד
לעשות עימי ועם כל
בני ביתי ועם כל בריותיך
בני בריתי ברוכים הם
מלאכיך הקדושים והטהורים
שעושים רצונך אדון השלום