מילות השיר:
לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה

שמור וזכור בדיבור אחד
השמיענו אל המיוחד
ה' אחד ושמו אחד
לשם ולתפארת ולתהילה

לקראת שבת לכו ונלכה
כי היא מקור הברכה
מראש מקדם נסוכה
סוף מעשה במחשבה תחילה

מקדש מלך עיר מלוכה
קומי צאי מתוך ההפיכה
רב לך שבת בעמק הבכא
והוא יחמול עלייך חמלה

התנערי מעפר קומי
לבשי בגדי תפארתך עמי
על יד בן ישי בית הלחמי
קרבה אל נפשי גאלה

בואי בשלום עטרת בעלה
גם בשמחה ובצהלה
תוך אמוני עם סגולה
בואי כלה בואי כלה