מילות השיר:
לעולם ישכים אדם בבקר ויאמר לעצמו
העולם - יפה כל כך הבוקר והציפורים פה
בן - אדם העצבות עולה ביוקר השמחה שבלב היא
חנם - אז מודה אני לפניך מלך חי וקים

לעולם... לעולם לעולם יהא אדם ירא שמים
לעולם... לעולם לעולם יהא לבו צלול כמים

לפעמים - יתחיל אדם לשיר כי כך אומר לו ליבו
יום תמים - הוא הולך בכל העיר המנגינה בתוכו
אנשים - רואים כמה מאיר הוא ושרים הם איתו
למרומים - יעוף איתם הזמר ותשמע תפילתו

לעולם... לעולם לעולם יהא אם ירא שמים
לעולם... לעולם לעולם יביט אדם אל השמים

לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר כבגלוי
ומודה על האמת
ודובר אמת בלבבו וישכים ויאמר..

בחייו יוצא אדם לדרך פעמים אין ספור
אם יכאב יאמר תפילת הדרך לא יסוב לאחור
תפלותיו ישאו אותו בדרך כמו על כנף ציפור
אלוקיו ישמור עליו בדרך עד יגע הוא באור

לעולם יהא אדם יראש שמים בסתר כבגלוי
ומודה על האמת
ודובר אמת בלבבו וישכים ויאמר...

ריבון העולמים ואדוני האדונים
לא על צדקותינו אנחנו מפילים
את תחנונינו הרבים כי על רחמיך הרבים...