מילות השיר:
חנוכה - בבא החורף את חשכנו מאירה ניסך יהיה
סימן לנו בכל שנה שבמהרה תבוא לנו הגאולה כמו
שהיה בימי חשמונאי - רבת ריבם וגם דנת דינם כך
בחנוכה תביא גואל לעמך.