מילות השיר:
סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת
מצוותיו שמור כי זה כל האדם.