מילות השיר:
בצאת ישראל ממצרים
בית יעקב מעם לועז
היתה יהודה לקודשו
ישראל ממשלותיו

הים ראה וינוס
הירדן יסוב לאחור
ההרים רקדו כאלים
גבעות כבני צאן

מה לך הים כי תנוס
הירדן תיסוב לאחור
ההרים תרקדו כאילים
גבעות כבני צאן

מלפני אדון חולי ארץ
מלפני אלוקה יעקב
ההופכי הצור אגם מים
חלמיש למעיינו מים