מילות השיר:
יש פה מישהו מסתכל מתוך עיניי
מישהו חושב ממחשבותיי
מישהו מסתתר בתוכי

יש פה מישהו שר עכשיו מפי
מישהו נותן לי ת'מילים
מישהו, מישהו

יש פה מישהו פועל עכשיו את מה שנפעל
מישהו מספר לכל הסיפורים
מישהו מדבר מכל הצלילים
יש פה מישהו כותב את התסריט
מישהו מכוון לתכלית
מישהו, מה שהוא

"נר השם נשמת אדם"

יש פה מישהו מסתתר בכל השחקנים
מישהו מושך פה בחוטים מאחורי הקלעים
מישהו פועל בכל השחקנים
יש פה מישהו מסתתר מאחורי השיחים
צמחים, פרפרים, דולפינים, חוויתנים
בימים הרחוקים...
משהו
יש פה מישהו כותב את התסריט
מספר את הסיפור מסתתר בכל פירור
מישהו מאחורי העצים
יש פה מישהו זורם בתוכי מישהו צועק מנשמתי
מישהו, מה שהוא

"נר השם נשמת אדם"

יש פה מישהו עכשיו מספר לך את הסיפור
איך שאתה שומע אותו
מישהו שר לך את השיר
איך שאתה שר אותו
יש פה מישהו מדבר מהפה שלך בנ'אדם
משהו
יש פה מישהו...
מאחורי הקלעים מציץ מכל פירור,
מכל כיוון מכל ענין
מצלם מכל הכיוונים
אלפי מצלמות נסתרות בכל רגע
יש פה מישהו מתכנן מה שיקרה לך בעוד רגע
מישהו מראה לך את התמונה שאתה רואה
מישהו פועל מתוכך מישהו צועק מליבך
יש פה מישהו כותב את התסריט
מישהו מכוון הכל לתכלית
מישהו, משהו

יש פה מישהו מה שהוא מישהו
תפתח את העיניים תסתכל טוב
אולי תוכל לראות
יש פה מישהו - גם אם לא תראה הוא כאן
משהו - גם אם לא תרגיש זה נמצא בפנים
מה שהוא

"נר השם נשמת אדם"