מילות השיר:
תן לנו לאהוב אותך...
תן לנו לב לשיר רק לך
תן לנו לב לראות בכל מבט תמיד רק אותך
תן לנו לב תמים של ילדד לשמוע קולך

לאהוב אותך, לאהוב אותך
להרגיש אותך בכל תנועה
להשתוקק אליך, אליך
לחיות לכבודך לעולם.

תן לנו לב, לאהוב אותך
תן לנו לב מכל מבט של כל אדם
לזהות אותך
תן לנו לב תמים, לב פשוט, לב של ילד
לקרוא אליך
תן לנו לב...

כל כך הרבה לבבות שבורים יש בעולם
כל כך הרבה כאב,
אבא טוב פתח את הלב של העולם
תן לנו לב לקרוא אליך באמת
תן לנו לב שמתבונן ומבקש את האור, תמיד.
תן לנו לב, תן לנו לב...
לאהוב אותך, לאהוב אותך...

תן לנו לב לאהוב אותך
תן לנו לב לשיר ביחד אליך
תן לנו לב תמים אליך
תן לנו לב לעולמים
בכל תנועה לבקש אותך.

לאהוב אותך, לאהוב אותך
להרגשי אותך בכל תנועה
להשתוקק אליך, אליך
לחיות לכבודך...
לעולם