מילות השיר:
הריני מזמן את פי להודות ולהלל
ולשבח את בוראי
לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה
על ידי ההוא טמיר ונעלם, בשם כל ישראל