מילות השיר:
כל העונה בכל כוחו, אמן יהא שמה רבה, קורעים לו גזר דינו של שבעים שנה,
רש"י אומר: בכל כוונתו, תוספות אומר:בקול רם