מילות השיר:
ממקומו הוא יפן ברחמיו, ויחון עם המיחדים שמו, ערב ובוקר,
בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמע אומרים איה מקום כבודו,
לעומתם משבחים ואומרים, לעומת ברוך יאמרו,