מילות השיר:
הנה אנכי שולח לכם את אלי-ה הנביא
והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם