מילות השיר:
והכהנים והעם העומדים בעזרה
כשהיו שומעים את השם הנכבד והנורא
היו כורעים ומשתחוים ומודים ונופלים על פניהם