מילות השיר:
ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה
... בונה ברחמיו ירושלים אמן