מילות השיר:
עבדו את ה' בשמחה
בואו לפניו ברננה
דעו כי ה' הוא אלוקים
הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו