מילות השיר:
מה טובו אהליך יעקב משכנתיך ישרא-ל
ואני ברב חסדיך אבוא ביתך אשתחוה אל היכל
קדשך ביראתך