מילות השיר:
עדרים עדרים
חולפים על פניי
וכל אחד מחזיק
באמת בכל כוחו
בעוד שהיא בכלל נעדרת

ורק השה האובד
שנותר לבדו
ללא עדר
ללא טיפת אמת
עומד ובוכה
וקורא לרועה
שיוביל וינחה
אל משכנותיו