מילות השיר:
שימני כחותם על ליבך
כחותם על זרועך
כי עזה כמוות אהבה
קשה כשאול קנאה
רשפיה רשפי אש
שלהבתיה

מים רבים
לא יוכלו לכבות את האהבה
ונהרות לא ישטפוה
אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה
בוז יבוזו לו