מילות השיר:
מפני חטאינו
גלינו מארצנו
ונתרחקנו מעל אדמתנו

והיא שוב מאנה להנחם
בהבטחות שהכל בא מה'
לא שכר
ולא תקוות
גאולה היא רוצה כבר לראות

שאנו
על כנפי השכינה
מעבר לגבולות
אל ארץ ישראל
ארץ ישראל
כי שרית גם עם אלוקים
ותוכל

רק שלא נדמה כנפשנו
להימלט בית המלך
מכל היהודים