מילות השיר:
אדרבה תן בלבנו שנראה
כל אחד מעלות חברינו
ולא חסרונם ושנדבר כל
אחד את חברו בדרך הישר
והרצוי לפניך ואל יעלה
שום שנאה מאחד על חברו
חלילה ותחזק אותנו באהבה
אליך כאשר גלוי וידוע לפניך
שיהא הכל נחת רוח אליך
אמן כן יהי רצון