מילות השיר:
אדם דואג על דמיו
ואינו אינו דואג על ימיו
אדם דואג על דמיו
ואינו דואג על ימיו

אדם דואג על דמיו
ואינו אינו דואג על ימיו
אדם דואג על דמיו
ואינו דואג על ימיו

דמיו אינם עוזרים
וימיו אינם חוזרים
אדם דואג על איבוד דמיו
ואינו אינו דואג על איבוד ימיו

דמיו אינם עוזרים
וימיו אינם חוזרים
אדם דואג על איבוד דמיו
ואינו אינו דואג על איבוד ימיו

אדם דואג על דמיו
ואינו אינו דואג על ימיו
אדם דואג על דמיו
ואינו דואג על ימיו