מילות השיר:
תסתכל לו עכשיו תסתכל בעיניים
רכבת חורקת עשן בשמיים
תסתכל בעיניו עכשיו עוד אפשר
אל תוך הדמעות אל תוך העבר

כי מתוך העבר נגיע אל עתיד
מתוך כאב תצא שמחה אמיתית
מתוך הדמעות יפתחו השמיים

תסתכל בו עכשיו הוא עייף ושסוע
תושיט אליו יד בפנים הוא קרוע
תסתכל בעיניו שישה מיליון איש
זה אתה שזוכר זה הוא שמרגיש

כי מתוך העבר נגיע אל עתיד
מתוך כאב תצא שמחה אמיתית
מתוך הדמעות יפתחו השמיים

תסתכל לו עכשיו תסתכל בעיניים
כשיהיה לו קשה נושיט לו ידיים
תסתכל בו היטב בזכותו אתה כאן
זה בין המילים זה מעבר לזמן

כי מתוך העבר נגיע אל עתיד
מתוך כאב תצא שמחה אמיתית
מתוך הדמעות יפתחו השמיים