מילות השיר:
ילד מנסה להתמודד מתוך החשכה לא מוכרת
עולם גדול עולם קטן עולם מוחצן
צובע בורוד כל חלק
מתהלך בה לאורכה ומוחבא באינסוף האהבה כל הדרך
דואג תמיד שכל העם יהיה למשפחה
כי אחד זה בדיוק ולא בערך

אני עוד חי עוד אבי חי ועם ישראל חי
אני עוד חי עוד אבי חי ועם ישראל חי
אני עוד חי עוד אבי חי ועם ישראל חי
אני עוד חי עוד אבי חי

מחייך הוא אל כולם
כי זה דרכו של העולם
שכל אחד בו איזה צבע
והוא החיוך והוא השמחה.
כי זה אצלו פשוט דרך קבע

אני עוד חי עוד אבי חי ועם ישראל חי
אני עוד חי עוד אבי חי ועם ישראל חי
אני עוד חי עוד אבי חי ועם ישראל חי
אני עוד חי עוד אבי חי

ואיפה שלא אסתכל
תמיד יזכיר את פניך
ואיפה שלא אסתכל
תמיד אבחין בצעדך
וכל אחד שמחייך
יזכיר תמיד את פניך

מחייך מחייך מחייך
מחייך מחייך מחייך
מחייך מחייך מחייך
מחייך מחייך מחייך
מחייך מחייך מחייך מחייך

אני עוד חי עוד אבי חי ועם ישראל חי
אני עוד חי עוד אבי חי ועם ישראל חי
אני עוד חי עוד אבי חי ועם ישראל חי
אני עוד חי עוד אבי חי

מחייך וחי שר וחי שמח וחי
מתחמק וחי מאמין וחי רוקד וחי
אני עוד חי עוד אבי חי ועם ישראל חי
אני עוד חי