מילות השיר:
לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתי
לך לבי וכליותיי, לך רוחי ונשמתי
לך ידיי לך רגליי וממך היא תכונתי
לך עצמי לך דמי ועורי עם גוויתי

הבינני עבודתך ולך תהיה עבודתי
השיבני ואשובה ותרצה את תשובתי
לך אזעק, בך אדבק עדי שוב לאדמתי
לך אני בעודי חי ואף כי אחרי מותי
לך אזעק, בך אדבק עדי שוב לאדמתי
לך אני בעודי חי ואף כי אחרי מותי

לך אלי תשוקתי, בך חשקי ואהבתי
לך לבי וכליותי, לך רוחי ונשמתי
לך לבי וכליותי, לך רוחי ונשמתי

הבינני עבודתך ולך תהיה עבודתי
השיבני ואשובה ותרצה את תשובתי
לך אזעק, בך אדבק עדי שוב לאדמתי
לך אני בעודי חי ואף כי אחרי מותי
לך אזעק, בך אדבק עדי שוב לאדמתי
לך אני בעודי חי ואף כי אחרי מותי