מילות השיר:
אני אל אלוקים אקרא והשם יושיעני
אני אל אלוקים אקרא והשם יושיעני
ערב ובוקר וצהריים אשיחה ואהמה
ערב ובוקר וצהריים אשיחה ואהמה

וישמע קולי וישמע קולי