מילות השיר:
לך נא ראה את שלום אחיך הטוב והשלמות באחיך תראה ולא תביט בחסרונן