מילות השיר:
קול ששון וקול שמחה נשמע בישראל
לכבודכם הגענו לברך ולאחל
שפע מברכות שמיים ביום שמחתכם
שבזכות הצדיקים תצליח דרככם

אם הלב מתפלל. התפילה תתקבל
אם הלב מתפלל. התפילה תתקבל

מי ייתן ישכון ביניכם המזל הטוב
יישאר לעד ולעולם לא יעזוב
אמן, אמן נשיר ונכוון
אמן, אמן ועוד פעם אמן

שתמיד תדעו לבחור הדרך הנכונה
בלבבכם תפרח ותתחזק האמונה
יד ביד, תנצחו כל ניסיון
וירבו זכויותיכם לנצח כרימון

אם הלב מתפלל, התפילה תתקבל
אם הלב מתפלל. התפילה תתקבל

התפילה עולה למעלה אם הכוונות
ועל כן בשיר הזה צריך רק לענות

אמן וכו'